Start

TJÄNSTER

Vi tillhandahåller ett brett tjänsteutbud anpassat för företag, dess ägare m.fl.
Klicka vidare i vårt tjänsteutbud för mer information.

Revision

Revisionen är en årlig hälsokontroll!
Är det onödigt att anlita en revisor när revisionsplikten blir frivillig?
Nej, knappast

Skatterådgivning

Oavsett om du eller ditt företag verkar inom
Sverige eller internationellt är det
knappast något beslut som inte medför skattekonsekvenser

Varför JPA?

10 skäl till varför du skall välja JPA
som din eller ditt företags rådgivare
eller bollplank

Immaterialrättslig rådgivning

I dagens snabbväxande affärssamhälle
är det viktigt att du som företagare skyddar
dina idéer och uppfinningar

Ekonomistyrning

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga företagets ekonomifunktion och rutiner.

Generationsskifte

Ett generationsskifte är en viktig och ofta komplicerad händelse som bör planeras och genomföras i god tid.

Företagsvärdering

Det finns många anledningar att värdera ett företag och även om det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är erfarenhet och kunskap hos den som utför värderingen av stor betydelse för kvaliteten på värderingen.

Affärsjuridik & affärsrådgivning

Bolagsrätt och affärsjuridik har blivit allt viktigare för såväl små som stora företag, inte minst mot bakgrund av att den löpande redovisningen blivit mer regelstyrd och aktiebolagsrätten successivt reformerats.

OM OSS

  

Här kommer en kort text om oss som företag.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Vi är en lokal självständig byrå med internationell räckvidd som utgår ifrån Göteborg. Våra kunder är främst baserade i Västsverige men vi har kunder även i övriga landet och geografiska avstånd överbyggs allt enklare i takt med teknikens utveckling.
Genom samarbetet med JPA International har vi tillgång till ett nätverk av revisorer och rådgivare i stort sett hela världen som kan anlitas....