Varför JPA?

Varför JPA?

1 – Vi är företagare
Vi som driver JPA är själva företagare, vi förstår och hanterar de problem som möter företagare i vardagen med komplicerade regelverk, finansieringsfrågor, personalfrågor osv.

2 – Vi förstår och kan förklara
Vi kan förklara snåriga regelverk på ett enkelt och begripligt sätt

3 – Vi är oberoende
Vi är oberoende från nätverk och kan välja de samarbetspartner som är bäst för våra kunder.

4 – Vi har hög kompetens och sakkunskap
Vi har trots att vi inte är en stor byrå ändå tillgång till både juridisk, ekonomisk och skattekompetens på byrån. Det innebär att du genom din kontaktperson alltid kan få den hjälp du behöver.

5 – Vi har enkla beslutsvägar
Genom vår okomplicerade organisation har du alltid lätt att nå rätt person. Vi fattar beslut utan att det hamnar i långbänk, eller fastnar i organisationen.

6 – Vi är tillgängliga
Du har alltid möjlighet att få hjälp av någon som känner till ditt företag. Att ha löpande kontakter med våra kunder ser vi som nyckeln till ett väl fungerande samarbete.

7 – Vi är engagerade
Vi brinner för att göra det bästa för våra kunder, hitta lösningar på problem som uppstår och att finnas till hand som bollplank och partner i de affärsmässiga diskussioner som uppstår naturligt i vardagen.

8 – Vi har integritet
Vi vågar säga ifrån om det är något som inte känns bra. Som kund hos oss kan du även bli serverad den beska medicinen – om det skulle vara det som är det bästa för verksamheten. Att vara en god rådgivare innebär att man ibland behöver säga det kunden behöver höra, istället för vad kunden kanske vill höra.

9 – Vi vänder oss till alla typer av företag som vill göra rätt
Ingen verksamhet är för liten eller för stor, det viktiga är att det finns en vilja att göra rätt.

10 – Vi är nyfikna
Vi strävar efter att utvecklas, vi är nyfikna på både nya branscher, ny teknik och nyheter i branschen. Vi vill alltid ligga långt framme i vår utveckling av arbetsmetoder och kunskaper.