Företagsvärdering

Företagsvärdering

Det finns många anledningar att värdera ett företag och även om det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är erfarenhet och kunskap hos den som utför värderingen av stor betydelse för kvaliteten på värderingen. Vi har mångårig erfarenhet av värdering av små och medelstora företag i samband med:

  • Värdering i samband med köp och försäljning av företag
  • Rådgivning i samband med samgående och fusioner
  • Företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning och tvister
  • Företagsvärdering i samband med generationsskiften och överlåtelser
  • Rådgivning vid förhandlingar