Generationsskifte

Generationsskifte

Ett generationsskifte är en viktig och ofta komplicerad händelse som bör planeras och genomföras i god tid. Ett framgångsrikt generationsskifte förutsätter att hänsyn tas till såväl ägandesituationen i företaget som den fortsatta driften och aktuella skatteregler. Bland de frågeställningar man kan behöva överväga finns t ex

  • Vilken skattebelastning kan generationsskiftet innebära?
  • Klarar företaget att hantera likviditetssituationen med anledning av generationsskiftet, skatter mm?
  • Skall generationsskiftet ske genom gåva och kan det i så fall finnas personer som behöver kompenseras?
  • Skall ursprungliga ägare finnas kvar under en övergångstid och i vilken funktion i så fall?