Revision

Revision

Revisionen är en årlig hälsokontroll!

Är det onödigt att anlita en revisor när revisionsplikten blir frivillig? Nej, knappast. Behovet av revision ändras inte bara för att revisionsplikten tas bort. Revision blir även i fortsättningen det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet.

Driver du en mindre rörelse eller ett lite större företag? Det gör ingen skillnad. Revisionen är en kvalitetssäkring – se den som en årlig hälsokontroll av din verksamhet. Ditt företag får en kvalitetsstämpel och det underlättar affärer och kontakter.

Revisionen ger dig allt detta:

  • Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av
  • Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen
  • Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar
  • En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor
  • En ständig tillgång till ett kompetent bollplank med kort startsträcka

Revision ger trovärdighet

Att ha en duktig revisor betyder att du, som företagsledare och ägare, kan koncentrera dig på din affärsverksamhet och känna dig tryggare i dina beslut – du får hjälp med att minska riskerna.

Revisorn hjälper dig att få bättre kontroll och uppfattning om företagets risker och möjligheter. Det innebär att fel och misstag kan upptäckas i tid.

Det blir du, som ägare till små och medelstora företag, som beslutar om företaget ska revideras eller inte. Det är ett viktigt beslut. Det handlar om företagets förtroendekapital.

Vem vill du själv göra affärer med?

Handen på hjärtat. Skulle du inte själv föredra att göra affärer med ett företag som är reviderat, ett företag med kvalitetskontrollerad redovisning? Revisionen bidrar till att säkra kvaliteten på dina affärskontakters redovisning -och kvalitet kan aldrig tas för given.

Inom tjänsten revision tillhandahåller vi också bl.a.

  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med utställande av intyg