Skatterådgivning

Skatterådgivning

Betalar ditt företag rätt skatt?  Oavsett om du eller ditt företag verkar inom Sverige eller internationellt är det knappast något beslut som inte medför skattekonsekvenser. Vi bistår med skatterättsliga utredningar och konsultationer rörande bl a löpande inkomstbeskattning. Vi har en djup och bred kompetens inom skatteområdet och erbjuder rådgivning inom bl a följande områden:

  • Företagsbeskattning
  • Personbeskattning
  • Beskattning av ägarledda företag och dess ägare
  • Rådgivning vid skatterevisioner och processer
  • Momsrådgivning
  • Köp och försäljning av företag
  • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner